×

Greška

Captcha plugin nije postavljen ili nije pronađen. Molimo da kontaktirate administratora sitea

Ponuda i potražnja prijevoza

VJESTI HRVATSKA

Europska unija uvodi red u prijevozništvo - sastanak UETR direktorija u Zagrebu

on Ponedjeljak, 09 Lipanj 2014. Posted in Izdvojeni članci, Hrvatska

Druga ovogodišnja redovita sjednica Udruge europskih prijevoznika UETR održana je 5. i 6. lipnja u Zagrebu, prostorijama i organizaciji Hrvatske udruge prijevoznika.

Druga ovogodišnja redovita sjednica Udruge europskih prijevoznika UETR održana je 5. i 6. lipnja u Zagrebu, prostorijama i organizaciji Hrvatske udruge prijevoznika.

Osim redovnih administrativnih i ustrojbenih tema prvoga dana na zasjedanju Direktorija glavne teme drugoga dana zasjedanja su bile najave promjena u ključnim prijevozničkim temama u svim EU zemljama

Francuska je u cilju zaštite svoga tržišta od nelojalne konkurencije (posebno prijevoznika iz Rumunjske i Bugarske) donijela zakonski propis kojim se zahtjeva od prijevoznika, koji provode vikend odmor u Francuskoj, traži obvezatno predočenje računa o korištenju hotelskog smještaja vozača u dane odmora. Ove mjere se poduzimaju zbog preventive ilegalne kabotaže koju rade prijevoznici iz tih zemalja. Naravno, ovaj propis nije selektivan i vrijedi za sve europske prijevoznike. Potaknut ovakvim zakonskim mjerama i predstavnik Italije najavio je mogućnost istih mjera u Italiji.

Kada je riječ o maksimalnim težinama i dimenzijama kamiona, apelira se da se prekogranične vožnje za veće i / ili teže kamione dopuštaju ako se, kada i gdje)nadležna tijela na obje strane granice dogovore o uvjetima, kao što su posebni uvjeti za vozila, infrastrukturu i vozača, kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti.

Direktiva 2003/59/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003 o početnoj kvalifikaciji i periodično osposobljavanje vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe i putnika, kojim se mijenja Uredba Vijeća (EEZ-a) br 3820/85 i Direktiva Vijeća 91/439/EEC i kojom se ukida Direktiva Vijeća 76/914/EEC.

Glede ove direktive rečeno je da u zemljama EU ne postoje koordinirani u usuglašeni programi edukacije za obuku vozača i da će se što prije morati poraditi na ujednačavanju kriterija za izradu edukacijskih materijala. Isto tako naglašeno je, od stane UETR-a, da su troškovi edukacije veliki teret za poduzetnike i da će države morati poraditi na sufinanciranju troškove obuke vozača.

Socijalno gospodarstvo je vrlo važan čimbenik u Europi kao plaćeno zaposlenje za više od 14,5 milijuna Europljana, a što predstavlja oko 6,5% radno sposobnog stanovništva EU-a. U zemljama kao što su Belgija, Italija, Francuska, Španjolska i Nizozemska račune se da 9% do 11,5% radno sposobnog stanovništva radi u tom sektoru. Osobito u proteklom razdoblju gospodarskih i socijalnih kriza, socijalno gospodarstvo u stanju je donijeti inovativna rješenja za društvene kohezije i uključenosti, stvaranje novih radnih mjesta, poduzetničkog duha, rast i promicanje aktivnog građanstva. Akteri socijalnog gospodarstva su duboko ukorijenjeni u lokalnim stvarnostima i u mogućnosti su interpretirati nastajanja društvenih potrebe i pružiti odgovarajuća rješenja. Povijesno gledano, oni su pridonijeli stvaranju novih radnih mjesta i utvrdili rute rada za ugrožene skupine, i reinvestirati viškove u zajednici. To je učinilo da je upravo po svojim pozitivnim utjecajem na društvo, okoliš i zajednicu) socijalno gospodarstvo prepoznato od strane institucija EU-a kao ključni akter u provedbi Strategija Europa 2020, a cilj Zakona o jedinstvenom tržištu za "vrlo konkurentno socijalnu tržišno gospodarstvo ".
Socijalno gospodarstvo Europe, na razini EU-referentna mreža za društveno gospodarstvo, želi ohrabriti sve političke stranke da podrže stvaranje poticajnog okruženja za socijalno gospodarstvo, na dobrobit svih građana Europe. Ako nije uspostavljen prostor jednakih mogućnosti za Udruge s pravnim, administrativnim i financijskim instrumentima koji dovode do razvoja sektora, potencijal socijalnog gospodarstva neće biti pokrenut.

UETR sugerira svojim članicama da putem svojih europarlamentaraca poradi na boljem razumijevanju i potpori rada gospodarskih i interesnih udruga kako u EU parlamentu, tako i u svojim zemljama.

Glede osiguranje tereta i vangabaritna opterećenja sugerira se svim zemljama EU da što prije usuglase svoje nacionalne propise sa smjernicama EU kako ne bi dolazilo do nesklada u tumačenju pravila i nepotrebnom kažnjavanju prijevoznika. Teret koji nije pravilno osiguran može otpasti, on utječu na ravnotežu vozila, a ponekad može ispasti s vozila, što može uzrokovati nesreće s drugim vozilima. Do 25% nesreća kamiona povezane su sa loše osiguranim teretom. Zemlje EU imaju različita pravila o tome,pa je prijevoznicima teško znati minimalne uvjete u putovanjima koja pokrivaju nekoliko zemalja.

EU ima zakone o maksimalnim težinama i mjerama dopuštenih za cestovni teretni promet. Opterećenja koje prelaze granice - poznati kao "nenormalne opterećenja" - zahtijevaju posebne dozvole iz regionalnih ili državnih vlasti. Različite zemlje imaju različita pravila i procedure za dobivanje tih dozvola - u vezi vozila pratitelja, dozvoljenih vremenskih okvira, dozvoljenih brzina, itd. To komplicira isto posao za transportnim poduzećima

Dostava je ključni čimbenik u ukupnom razvoju e-trgovine. Ipak, očekivanja i potrebe potrošača i e-trgovaca nisu uvijek ispunjeni u pogledu brzine, kvalitete, pouzdanosti i troškova dostave. Potrošači se žale na duge vremenske isporuke i nedostatak informacija o procesu isporuke. Oni često smatraju da su cijene za prekograničnu dostavu i dostava u ruralnim i udaljenim područjima pretjerane. Žale se da proizvodi ponekad bude oštećeni ili se ne isporučuje vrijeme ) te da se isporučuju pogrešni proizvodi. Oni često nisu ni svjesni dostupnih prigovora i ispravaka mehanizama, ako stvari krenu po zlu. U nekim zemljama, potrošači se također žale na nedostatke raspoloživih rješenja za isporuke. E-trgovaci) posebice onih manjih, često nemaju dovoljno dostupnih informacija o uslugama dostave i imaju ograničen izbor rješenja o kvaliteti dostave. Nakon usvajanja Zelene knjige)široki konsenzus među svim zainteresiranim stranama) i na pitanja koja su označena i na hitnu potrebu da ih riješi.

Projekt utjecaja vode u bocama na količinu ugljičnog dioksida u atmosferi, važna je komponenta u prijevozu vode u bocama. S obzirom da i u tom segmentu prijevoza nisu harmonizirani zakonski propisi EU komisija za promet intenzivno radi na uskladi tih propisa u svim zemljama EU.

Carbon Footprinting je metoda za dobivanje podataka o stakleničkih plinova (GHG) od prijevoza na agregiranoj razini tvrtke, ili detaljnije na razini putovanja i usluga, kao što su isporuke pošiljke. Mnoge inicijative, kako u EU-u tako i svjetskoj razini, usmjerane su za utvrđivanje tragova ugljičnog dioksida u prometnim uslugama. Nekoliko alata o proračunu emisije stakleničkih plinova također je dostupno za uspoređivanje, u različitim načinima prijevoza. Međutim, u ovom trenutku ne postoji opće prihvaćena definicija o pojmu utvrđivanja tragova ugljika. Postojeća metodologija i alati za mjerenje ugljičnog dioksida pokazuju mnogostruka razilaženja i neslaganja između njih.

Dostupnost tragova ugljika u prometnim uslugama, koje se temelje na zajedničkoj metodologiji i povećanom korištenje ugljičnog Footprintinga od strane industrije, mogu poboljšati performanse uklanjanjanja stakleničkih plinova u sektoru transporta. Kako bi se utjecalo na usklađivanje mjerenje ugljičnog Footprinting za usluge teretnog i putničkog prijevoza u Europi, Komisija je pokrenula istraživanja koja podupiru procjenu utjecaja mogućih akcija koje treba poduzeti na razini EU-a.

S tim u svezi pokrenute su mnoge inicijative, da se u svim zemljama EU krene u sufinanciranje nabavke vozila koja smanjeno zagađuju okoliš.

Komentari (1320)